חופה וקידושין הוא מונח מתחום המסורת היהודית. בשם זה מכונים הצעדים שעושים גבר ואשה על פי ההלכה כדי שיוכרו כזוג נשוי


לביטול הנישואין יש צורך בגט - שטר בו מודיע הגבר על גירושיה של אשתו.

בדתות אחרות תהליך הנישואין הוא חד שלבי, וישנה נקודה אחת בזמן שבה הזוג הופך, מבחינה דינית, מרווקים לנשואים. 


ביהדות ישנם שני שלבים שיש ביניהם הפרדה: הקידושין (או ה"אירוסין") והנישואין. בעבר שלב האירוסין נהג תקופה ממושכת (כשנה), ואילו מאז ימי הביניים הוא קוצר לכדי דקות בודדות, ועל כן נוצר מוסד שהחליף אותו, המחייב פחות, המכונה "שידוכין" (ובעברית מודרנית נקרא גם אירוסין).​

חופה וקידושין

053-9344680