לאחר ההתרגשות מטקס ענידת הטבעת, יש שיטענו כי שבירת הכוס מסמלת את רגע השיא בחופה. לא לחינם הצלמים עומדים 'בהיכון' לקראת ניפוץ הכוס. מה שבטוח ששבירת הכוס מסמלת למעשה את סיום טקס החופה. 


שבירת הכוס באה לאחר ענידת הטבעת ולאחר הקראת הכתובה ואמירת כל שבע הברכות שציינו לעיל. הכוס שנשברת ע"י החתן ברגל ימין כמובן, מסמלת את העלאת זיכרון חורבן ירושלים דווקא בעיצומה של שמחת הנישואין גדולה. 


בשבירה זו אנו בעצם מעידים עלינו כי שמחתנו כיהודים החיים בגלות למעלה מאלפיים שנה לאחר חורבן הבית השני, איננה מושלמת ללא בניין ירושלים והמקדש שחרבו.

לפני שבירת הכוס יתבקש החתן להגיד מילה במילה את הפסוק מספר התהלים: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" ולאחר מכן לשבור את הכוס ברגלו ימין. 


יש שנוהגים לעטוף ולשבור בתום החופה את הכוס ששימשה את הרב המקדש לשבע ברכות הקידושין, ויש כאלה שמכינים כוס נפרדת לכך מבעוד מועד.

לאחר שבירת הכוס בהצלחה על ידי החתן, מסתיים למעשה הטקס והקהל מכריז: "מזל טוב, מזל טוב". 

שבירת הכוס

053-9344680