באמצע טקס החופשה והקידושין, ישנן 'שבע ברכות' הנאמרות תחת החופה, זה קורה לאחר שהחתן עונד לכלה את הטבעת על האצבע והכניסה לרשותו. אותן שבע ברכות נאמרות גם לאחר שמחת הנישואין בסיום ברכת המזון. 


שבע הברכות הללו נאמרות בכל שבעת ימי המשתה שסמוכים לחתונה. 
מקור הברכות מופיע בתלמוד הבבלי במסכת כתובות והוא חלק אינטגרלי, מהותי ובלתי נפרד מטקס הנישואין. ברכות אלו מביעות ומקיפות את כל תוקף הנישואין והאיחולים הנלווים אליו. מפאת חשיבות הברכות, הן נאמרות 'על הגפן' (יין). 


הנוסח של הברכות הוא כדלהלן:
1. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
2. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו.
3. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם.
4. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עדי עד. ברוך אתה ה', יוצר האדם.
5. שוש תשיש ותגל עקרה‏, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה ה', משמח ציון בבניה.
6. שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה ה', משמח חתן וכלה.
7. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, ושלום ורעות, מהרה ה' אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם, ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה ה', משמח חתן עם הכלה.

נוהגים לכבד באמירת ברכות אלו אנשים מכובדים ובני משפחה קרובים שנוטלים חלק בחופה ובסעודות ימי המשתה. 


יש שנוהגים לכבד את רבם או כל רב חשוב אחר בברכה השביעית והאחרונה שנאמרת במנגינה מיוחדת משאר הברכות.​

שבע ברכות

053-9344680